Z-fotokurs     -     Informasjons og påmeldingsside for Z-fotokurs

Thursday, June 16, 2011

Formatering av minnekortet, i stedet for sletting av bilder

(Kunnskapspost, mest for nybegynnere)

 Mange sletter bilder på minnekortet. En helt grei praksis.

Men det er kanskje bedre å formatere minnekortet i kameraet.

Når du formaterer et minnekort, da klargjør du det for videre problemfri bruk. Dvs. at ved formatering så testes det for dårlige partier på kortet. Finnes det dårlige (ustabile) partier (såkalte bad sectors), da merkes de, slik at de ikke blir brukt i framtida. Så jevnlig formatering, er en grei liten forsikring mot kortfeil.

Det er viktig å merke seg at vi nå snakker om formatering i kamera, ikke i PC-en. Dette fordi en PC leser et kort på en annen måte enn et kamera. Formatering i PC har derfor lite for seg i denne sammenhengen.

Ut fra den bakgrunnen er det at formatering gjerne anbefales framfor sletting av bilder. Siden det nå allikevel er bra å formatere i kamera for å forbygge kortproblemer, hvorfor ikke da gjøre det til en vane?

No comments:

Post a Comment