Z-fotokurs     -     Informasjons og påmeldingsside for Z-fotokurs

Monday, May 30, 2011

Vedlikehold av utstyr 2 - Beskyttelse og bæreutstyr

(Kunnskapspost, både for nybegynnere og avanserte)

Fotoutstyr er følsom elektronikk og optikk som bør passes godt på. Vi har vært innom behov for beskyttelse av frontlinsa på objektivet, det krever ekstra beskyttelse.Men resten av godsakene bør og passes på. En god kameraveske eller sekk er absolutt ikke å forakte.

Det første du bør innse i din jakt på den perfekte beskyttelse, er at den finnes ikke. Rett og slett fordi behovet varierer fra situasjon til situasjon.

Kunsten er nok å analysere ditt personlige behov, her og nå. Og heller dekke framtidige behov i framtida.

La oss kikke på dem mest vanlige alternativene.

Sunday, May 29, 2011

Vedlikehold av utstyr 1 - Motlysblender eller filter?

(Kunnskapspost, mest for nybegynnere)

Den tekniske utviklinga er rivende på kamerahusfronten. Så et kamerahus som er mer enn et år eller to gammelt er gjerne teknisk forelda og har liten økonomisk verdi.

Objektivet derimot, er som regel ment å ha mye lenger levetid. Derfor kan det være fornuftig å gjøre noen enkle tiltak for å beskytte det mot riper og slag.

I denne posten skal vi se på hvilke alternativer vi har, og hvilke fordeler de gir.

Saturday, May 28, 2011

Lys 3 - Dårlig lys. Hva gjør vi?

(Kunnskapspost, mest for nybegynnere, men kanskje og for de litt avanserte)

Vi har i et par poster snakka om hardt lys og mykt lys, at mykt lys som regel er bedre fotolys enn hardt lys. 

Hva gjør vi så med denne kunnskapen? Viktigst er kanskje at vi forsøker å oppsøke motivene når vi vet at sjansene er gode for godt lys.

Ellers så er det en del triks vi kan ta i bruk når naturen ikke er helt samarbeidsvillig. I dag kan vi bla gjøre mye med litt fornuftig etterbehandling. Vi kan dempe kontrast, øke kontrast osv. Selv gratisprogrammer har gjerne verktøy å gjøre slikt med.

Videre kan fornuftig bruk av blits være veien å gå i en del tilfeller. Blits kan bla. brukes til å utligne kontrasten hvis den er for stor, f.eks til å lette skyggene en anelse når motivet havner i skyggen ved motlysbilder. Men blits kan og brukes til det motsatte, altså skape kontrast, der hvor kontrasten er for liten.

Men ikke la deg forlede til å tro at blitsen er svaret på alle lysproblemer. Snarere tverdt i mot. Blitsbruk gjør desverre ofte mer skade enn nytte. La oss derfor raskt gå igjennom noen av problemene ved feil blitsbruk. Så kan vi se på mulige løsninger i en kommende post.

- Røde øyne fra blits er ett eksempel. Stygt som juling. Men dette er heldigivis et problem som regel lett lar seg rette i etterbehandling.
- Ujevn belysning, med overeksponert forgrunn og undereksponert nesten svart bakgrunn er ett annet kjent blitsproblem.
- Lite skygger, noe som gir liten følelse av overflate, struktur og dybde.
- De skyggene som er, blir harde og skjemmende.

Det første av disse problemene, altså røde øyne, er sjelden et reelt problem. De tre siste punktene derimot, det er harde realiteter. Den enkleste måten å motvirke dem på, er å regulere ned lyset fra blitsen en anelse, og la det naturlige lyset i rommet være hovedbelysning.

Friday, May 20, 2011

Lys 2 - Hardt lys, mykt lys

(Kunnskapspost, mest for nybegynnere, men kanskje òg for viderekommende)

Forrige kunnskapspost "Lys 1 - Nøkkelen til gode bilder" handla om ulike typer lys. Vi så på ulike lystyper; flatt lys, mykt lys, eller hardt lys.

Tuesday, May 17, 2011

Lys 1 - Nøkkelen til gode bilder

(Kunnskapspost, mest for nybegynnere)

Overskrifta er selvfølgelig bare tull. Nøkkelen til et godt bilde er et godt motiv, noe som er interesant. Så kommer det tekniske i andre rekke.

Men la oss late som om gode bilder handler om god teknikk, og se litt på hva godt lys egentlig er.

Sunday, May 8, 2011

Bevegelsesuskarphet (hvordan holde kamera stødig for skarpe bilder).

(Kunnskapspost, mest for nybegynnere)

De fleste av oss skuffes av og til av at bildene våre blir uskarpe.

Første bud for å få skarpe bilder er at fokus sitter der det skal. Men i en del situasjoner er ikke det nok.
Mange gode bilder ødelegges fordi vi ikke holder kamera stødig nok. Det gir bevegelsesusarphet, noe som er lett å unngå, bare vi legger litt omtanke i hvordan vi holder kamera. Hvordan vi holder så stødig som mulig, er tema for denne posten ...

Hva er best, RAW eller jpg?

(Kunnskapspost for litt avanserte fotografer) 

Mange litt avanserte speilrefleksbrukere stiller ofte dette spørsmålet.

Det finnes desverre ikke noe fullgodt svar. Hva som er best, er både situajonsavhengig og individuelt. Denne posten er et forsøk på å hjelpe folk med å finne sitt svar på spørsmålet.