Z-fotokurs     -     Informasjons og påmeldingsside for Z-fotokurs

Saturday, May 28, 2011

Lys 3 - Dårlig lys. Hva gjør vi?

(Kunnskapspost, mest for nybegynnere, men kanskje og for de litt avanserte)

Vi har i et par poster snakka om hardt lys og mykt lys, at mykt lys som regel er bedre fotolys enn hardt lys. 

Hva gjør vi så med denne kunnskapen? Viktigst er kanskje at vi forsøker å oppsøke motivene når vi vet at sjansene er gode for godt lys.

Ellers så er det en del triks vi kan ta i bruk når naturen ikke er helt samarbeidsvillig. I dag kan vi bla gjøre mye med litt fornuftig etterbehandling. Vi kan dempe kontrast, øke kontrast osv. Selv gratisprogrammer har gjerne verktøy å gjøre slikt med.

Videre kan fornuftig bruk av blits være veien å gå i en del tilfeller. Blits kan bla. brukes til å utligne kontrasten hvis den er for stor, f.eks til å lette skyggene en anelse når motivet havner i skyggen ved motlysbilder. Men blits kan og brukes til det motsatte, altså skape kontrast, der hvor kontrasten er for liten.

Men ikke la deg forlede til å tro at blitsen er svaret på alle lysproblemer. Snarere tverdt i mot. Blitsbruk gjør desverre ofte mer skade enn nytte. La oss derfor raskt gå igjennom noen av problemene ved feil blitsbruk. Så kan vi se på mulige løsninger i en kommende post.

- Røde øyne fra blits er ett eksempel. Stygt som juling. Men dette er heldigivis et problem som regel lett lar seg rette i etterbehandling.
- Ujevn belysning, med overeksponert forgrunn og undereksponert nesten svart bakgrunn er ett annet kjent blitsproblem.
- Lite skygger, noe som gir liten følelse av overflate, struktur og dybde.
- De skyggene som er, blir harde og skjemmende.

Det første av disse problemene, altså røde øyne, er sjelden et reelt problem. De tre siste punktene derimot, det er harde realiteter. Den enkleste måten å motvirke dem på, er å regulere ned lyset fra blitsen en anelse, og la det naturlige lyset i rommet være hovedbelysning.

No comments:

Post a Comment