Z-fotokurs     -     Informasjons og påmeldingsside for Z-fotokurs

Friday, July 1, 2011

Bedre bilder 2 - Lukk øyet.

(Kunnskapspost, trolig mest for nybegynnere)

Overskrifta får deg kanskje til å sperre øynene opp, og det er meininga.

Men rådet er faktisk også seriøst meint.


Vi ser som kjent i tre dimensjoner, mens et fotoaparat "ser" i to dimensjoner. Det er en av grunnene til at en fotograisk gjenngivelse av et motiv kan være skuffende. Den skuffelsen kan du spare deg ved å "teste" bildet ved å se en ekstra gang på det med det eine øyet lukket.

Når vi ser med ett øye lukket, da ser vi nemlig todimensjonalt. Faller det glimrende motivet sammen da, og blir kjedelig, da veit vi at bildet ikke holder mål. Da har vi valget mellom å droppe motivet, eller forsøke å finne en annen innfallsvinkel til det.

Etter hvert kommer vi kanskje til å se på hva det å finne andre innfallsvinkler til et bilde vil si. Kjekt å ha temaer på lur for kommende poster. Men ett råd er å ta dette med annen innfallsvinkel helt bokstavelig, altså rett og slett vandre rundt motivet å prøve andre vinkler.

No comments:

Post a Comment