Z-fotokurs     -     Informasjons og påmeldingsside for Z-fotokurs

Sunday, August 21, 2011

Bedre bilder 3 - Se bra (diopter)

(Kunnskapspost for alle som fotografer med optisk søker)

Forrige "Bedre bilder" post handla om å begrense synet, for lettere å vurdere om et motiv er verdt å bruke tid på.
Dette tipset handler på sett og vis om det motsatte, nemlig om det å sørge for at du ser optimalt gjennom søkeren.

De færreste liker å bruke søkeren med briller. Derfor er søkeren ofte lagt slik at den langt på vei kan kompensere for synsfeil, på samme måte som det briller gjør. Dette kalles diopterinnstilling, og kan være utrolig nyttig når det er rett innstilt.

Men det kan og hemme deg betraktelig om diopterinnstillinga er feil. Da blir søkerbildet uskarpt.

Derfor bør du sjekke dette. Hvordan det justeres varierer fra kamera til kamera. Men en eller annen form for justering er det altså som regel i nærheten av søkeren (på noen kamera en skrue, på andre en skyveinnretning). Justeringa er ofte markert med pluss og minus tegn.

De fleste kameraer har en eller annen form for inndeling av søkerbildet, eller markering av senter i søkeren. Den enkleste måten å justere diopteret er som regel ved å bruke disse som referanse, justere fram og tilbake til strekene er maksimalt skarpe. Da vil også søkerbildet være rett.

På en del kamera kan det være nyttig å sjekke dette med jevne mellomrom. For diopterinnstillinga kan ofte forskyve seg.

No comments:

Post a Comment